Voorjaarskorting gordijnen reinigen

Gordijnen. Ze zijn er. Ze vallen niet op. Toch worden ook gordijnen langzaam vuil. Ze pakken geurtjes op. We raden aan uw gordijnen eens per twee of drie jaar te laten reinigen.

Dat doet Medo Clean. Professioneel. Want gordijnen moeten goed worden behandeld. Dat doen wij. Al vijftig jaar.

Stomen is beter dan zelf wassen. Dat willen we u graag aantonen.

Daarom geven wij nu hoge kortingen op het reinigen van uw gordijnen. Medo Clean reinigt uw gordijnen al vanaf €5,95 per meter. Neem nu contact op en  vraag een vrijblijvende offerte om uw gordijnen te reinigen.

De 12-uurs service van Medo Clean

Soms willen we één van onze machines aan u voorstellen. Deze allernieuwste Hydroflex totaalmachine is één van de minst milieubelastende helpers die we hebben.

235 zonnepanelen

Met 235 zonnepanelen op ons dak produceren we meer dan honderdduizend kilowattuur per jaar. Daarmee zijn we bijna zelfvoorzienend in onze energiebehoefte.

Voor onze opdrachtgevers betekent dat, dat uw was- en stoomgoed wordt gereinigd door een leverancier die garandeert dat uw kleding niet alleen met recyclebare wasmiddelen, beperkt watergebruik en een geavanceerde energieopslag optimaal duurzaam wordt behandeld, maar zelfs dat de energie die we toevoegen door ons zelf wordt geproduceerd.

Ons milieu- en kwaliteitscertificaat geeft u de zekerheid dat u te maken heeft met een professionele en duurzame textielreiniger, die actief meewerkt aan het verlagen van uw ecologische voetafdruk.

Met onze zonnepanelen sluit Medo Clean de ecologische cirkel en voegen we aan onze merkbeloften schoon, langere levensduur van uw textiel en plezierig draagbaar de vierde pijler energieneutraal toe.

Medo Clean wast voor professionals

Aan de kleding stelt u hoge eisen, zoals het intact houden van de reflectie, veiligheid en uitstraling van de werkkleding. Dit moet op lage temperaturen en met ecologisch verantwoorde reinigingsmiddelen gebeuren om te voorkomen dat de levensduur van de werkkleding verkort wordt en voortijdig moet worden vervangen. Een verkeerde behandeling leidt tot hogere exploitatiekosten en een negatieve invloed op de ecologische footprint van de kleding.

50 jaar Medo Clean

Het jaar 2021 was een vreemd jaar, met Coronacrisis en lockdown. We hebben het feestje voor ons 50-jarig bestaan dus maar even opgeschoven tot een later datum. In deze video geven we een korte impressie van verleden, heden en toekomst van Medo Clean.

Ozon om bacteriële en virale vervuiling te verwijderen

Ozon is een gas dat je niet ziet, maar wel ruikt. De penetrante geur hangt om ouderwetse kopieermachines en is korte tijd te ruiken na onweer. In beide gevallen wordt ozon gevormd uit zuurstof door elektrische ontladingen. Dat je de ozon maar korte tijd ruikt na onweer en alleen dichtbij het kopieerapparaat, komt doordat het ozon reageert met alles wat los en vast zit. Daarbij vervalt het weer tot zuurstof, maar het doet ondertussen wel wat met het oppervlak of met de stofjes in de lucht waarmee het reageert. Soms is dat ook precies de bedoeling. Bijvoorbeeld voor het het omzetten en verwijderen van geurstoffen en het doden van micro-organismen in medische kleding. Meer in het algemeen gesproken zijn de twee belangrijkste toepassingsgebieden van ozon: ontgeuren en ontsmetten. Ontsmetten gaat snel, vaak binnen het uur. Bekende toepassingen zijn:
• verlengen van de houdbaarheidsdatum van groente en fruit door wassen
• het beschermen van producten in containers tegen bederf en stankontwikkeling
• het behandelen van drinkwater(leidingen) en afvalwater.
Wetenschappers onderzoeken ook medische toepassingen, zoals het beperken van infecties na tandheelkundige operaties, het versterken van de werking van antibiotica en het bestrijden van infecties in longen of maag. Ook wordt ozon toegepast om restanten medicijnen in afvalwater om te zetten tot minder schadelijke stoffen.
20190802_084941

Hoe werk je met ozon?

Ozon wordt meestal toegepast als gas (ontgeuren van auto’s, gebouwen en het beschermen van producten in containers) of opgelost in water (afvalwaterbehandeling, behandelen van drinkwater). Voor beide toepassingen zijn specifieke ozongeneratoren, -mengers en meetsystemen beschikbaar van meerdere leveranciers. Een bijzondere toepassing van ozon is het ‘foggen’, ofwel vernevelen van ozon. Bij ‘foggen’ wordt een ozonhoudende vloeistof verneveld. De nevel slaat neer op het oppervlak. Omdat er veel ozon in water oplost, brengt men zo een hoge ozonconcentratie aan op de plek waar het nodig is. De nevel komt overal en slaat dus niets over. Zelfs in gaten en kieren is het tot op zekere hoogte werkzaam.

Geen reinigingsmiddel

Ozon is zeker geen reinigingsmiddel. Het zet geurstoffen om tot andere stoffen en doodt micro-organismen door de celwand kapot te maken; de resten blijven gewoon op het oppervlak achter. Ander vuil, zoals etensresten, zand, biofilms en ander smut wordt wellicht ontgeurd en ontkleurd, maar niet weggehaald. Als ontgeurings- of ontsmettingsmiddel kan het heel effectief zijn door de reactiviteit bij kamertemperatuur en doordat het overal in kan doordringen.

Ozon moet altijd ter plekke worden gemaakt omdat het uit zichzelf vervalt. De apparatuur daarvoor is algemeen beschikbaar en behoorlijk betaalbaar maar moet door deskundigen worden toegepast. Dit vanwege de veiligheidsrisico’s: deskundig en geoefend gebruik is nodig om de veiligheid van personeel en bezoekers te waarborgen en te zorgen dat materialen niet kapot gaan. Wat ook een rol speelt is dat ozon snel vervalt en onwerkzaam wordt, zeker onder vochtige en warme omstandigheden. Een deskundige zal die omstandigheden herkennen en de nodige maatregelen kunnen nemen. Voordeel van ozon is dat er geen gesleep met chemicaliën nodig is. Meer dan lucht en elektriciteit (en een luchtdroger) is niet nodig om ozon te maken.

Bron: https://www.vsr-schoonmaak.nl/kennisbank/artikelen/leaflet-de-zin-en-onzin-over-ozonreiniging