Ozon om bacteriële en virale vervuiling te verwijderen

Ozon is een gas dat je niet ziet, maar wel ruikt. De penetrante geur hangt om ouderwetse kopieermachines en is korte tijd te ruiken na onweer. In beide gevallen wordt ozon gevormd uit zuurstof door elektrische ontladingen. Dat je de ozon maar korte tijd ruikt na onweer en alleen dichtbij het kopieerapparaat, komt doordat het ozon reageert met alles wat los en vast zit. Daarbij vervalt het weer tot zuurstof, maar het doet ondertussen wel wat met het oppervlak of met de stofjes in de lucht waarmee het reageert. Soms is dat ook precies de bedoeling. Bijvoorbeeld voor het het omzetten en verwijderen van geurstoffen en het doden van micro-organismen in medische kleding. Meer in het algemeen gesproken zijn de twee belangrijkste toepassingsgebieden van ozon: ontgeuren en ontsmetten. Ontsmetten gaat snel, vaak binnen het uur. Bekende toepassingen zijn:
• verlengen van de houdbaarheidsdatum van groente en fruit door wassen
• het beschermen van producten in containers tegen bederf en stankontwikkeling
• het behandelen van drinkwater(leidingen) en afvalwater.
Wetenschappers onderzoeken ook medische toepassingen, zoals het beperken van infecties na tandheelkundige operaties, het versterken van de werking van antibiotica en het bestrijden van infecties in longen of maag. Ook wordt ozon toegepast om restanten medicijnen in afvalwater om te zetten tot minder schadelijke stoffen.
20190802_084941

Hoe werk je met ozon?

Ozon wordt meestal toegepast als gas (ontgeuren van auto’s, gebouwen en het beschermen van producten in containers) of opgelost in water (afvalwaterbehandeling, behandelen van drinkwater). Voor beide toepassingen zijn specifieke ozongeneratoren, -mengers en meetsystemen beschikbaar van meerdere leveranciers. Een bijzondere toepassing van ozon is het ‘foggen’, ofwel vernevelen van ozon. Bij ‘foggen’ wordt een ozonhoudende vloeistof verneveld. De nevel slaat neer op het oppervlak. Omdat er veel ozon in water oplost, brengt men zo een hoge ozonconcentratie aan op de plek waar het nodig is. De nevel komt overal en slaat dus niets over. Zelfs in gaten en kieren is het tot op zekere hoogte werkzaam.

Geen reinigingsmiddel

Ozon is zeker geen reinigingsmiddel. Het zet geurstoffen om tot andere stoffen en doodt micro-organismen door de celwand kapot te maken; de resten blijven gewoon op het oppervlak achter. Ander vuil, zoals etensresten, zand, biofilms en ander smut wordt wellicht ontgeurd en ontkleurd, maar niet weggehaald. Als ontgeurings- of ontsmettingsmiddel kan het heel effectief zijn door de reactiviteit bij kamertemperatuur en doordat het overal in kan doordringen.

Ozon moet altijd ter plekke worden gemaakt omdat het uit zichzelf vervalt. De apparatuur daarvoor is algemeen beschikbaar en behoorlijk betaalbaar maar moet door deskundigen worden toegepast. Dit vanwege de veiligheidsrisico’s: deskundig en geoefend gebruik is nodig om de veiligheid van personeel en bezoekers te waarborgen en te zorgen dat materialen niet kapot gaan. Wat ook een rol speelt is dat ozon snel vervalt en onwerkzaam wordt, zeker onder vochtige en warme omstandigheden. Een deskundige zal die omstandigheden herkennen en de nodige maatregelen kunnen nemen. Voordeel van ozon is dat er geen gesleep met chemicaliën nodig is. Meer dan lucht en elektriciteit (en een luchtdroger) is niet nodig om ozon te maken.

Bron: https://www.vsr-schoonmaak.nl/kennisbank/artikelen/leaflet-de-zin-en-onzin-over-ozonreiniging

Bedrijfsgegevens

Medo Clean Textielservice B.V.
Hoogewaard 180
2396 AP Koudekerk aan den Rijn
Tel: 071-3415022
Mail: info@medocleantextielservice.nl

KvK: 88299465

Corporate

Algemene voorwaarden

Privacy statement

Certificeringen