071-3415022 info@medoclean.nl
Selecteer een pagina

235 zonnepanelen

235 zonnepanelen

Met 235 zonnepanelen op ons dak produceren we meer dan honderdduizend kilowattuur per jaar. Daarmee zijn we bijna zelfvoorzienend in onze energiebehoefte. Voor onze opdrachtgevers betekent dat, dat uw was- en stoomgoed wordt gereinigd door een leverancier die garandeert dat uw kleding niet alleen met recyclebare wasmiddelen, beperkt watergebruik en een geavanceerde energieopslag optimaal duurzaam wordt behandeld, maar zelfs dat de energie die we toevoegen door ons zelf wordt geproduceerd. Ons milieu- en kwaliteitscertificaat geeft u de zekerheid dat u te maken heeft met een professionele en duurzame textielreiniger, die actief meewerkt aan het verlagen van uw ecologische voetafdruk. Met onze zonnepanelen sluit Medo Clean de ecologische cirkel en voegen we aan onze merkbeloften schoon, langere levensduur van uw textiel en plezierig draagbaar de vierde pijler energieneutraal toe.

Medo Clean wast voor professionals

Medo Clean wast voor professionals

Aan de kleding stelt u hoge eisen, zoals het intact houden van de reflectie, veiligheid en uitstraling van de werkkleding. Dit moet op lage temperaturen en met ecologisch verantwoorde reinigingsmiddelen gebeuren om te voorkomen dat de levensduur van de werkkleding verkort wordt en voortijdig moet worden vervangen. Een verkeerde behandeling leidt tot hogere exploitatiekosten en een negatieve invloed op de ecologische footprint van de kleding.

Ozon om bacteriële en virale vervuiling te verwijderen

Ozon om bacteriële en virale vervuiling te verwijderen

Ozon is een gas dat je niet ziet, maar wel ruikt. De penetrante geur hangt om ouderwetse kopieermachines en is korte tijd te ruiken na onweer. In beide gevallen wordt ozon gevormd uit zuurstof door elektrische ontladingen. Dat je de ozon maar korte tijd ruikt na onweer en alleen dichtbij het kopieerapparaat, komt doordat het ozon reageert met alles wat los en vast zit. Daarbij vervalt het weer tot zuurstof, maar het doet ondertussen wel wat met het oppervlak of met de stofjes in de lucht waarmee het reageert. Soms is dat ook precies de bedoeling. Bijvoorbeeld voor het het omzetten en verwijderen van geurstoffen en het doden van micro-organismen in medische kleding. Meer in het algemeen gesproken zijn de twee belangrijkste toepassingsgebieden van ozon: ontgeuren en ontsmetten. Ontsmetten gaat snel, vaak binnen het uur. Bekende toepassingen zijn:
• verlengen van de houdbaarheidsdatum van groente en fruit door wassen
• het beschermen van producten in containers tegen bederf en stankontwikkeling
• het behandelen van drinkwater(leidingen) en afvalwater.
Wetenschappers onderzoeken ook medische toepassingen, zoals het beperken van infecties na tandheelkundige operaties, het versterken van de werking van antibiotica en het bestrijden van infecties in longen of maag. Ook wordt ozon toegepast om restanten medicijnen in afvalwater om te zetten tot minder schadelijke stoffen.
20190802_084941

Hoe werk je met ozon?

Ozon wordt meestal toegepast als gas (ontgeuren van auto’s, gebouwen en het beschermen van producten in containers) of opgelost in water (afvalwaterbehandeling, behandelen van drinkwater). Voor beide toepassingen zijn specifieke ozongeneratoren, -mengers en meetsystemen beschikbaar van meerdere leveranciers. Een bijzondere toepassing van ozon is het ‘foggen’, ofwel vernevelen van ozon. Bij ‘foggen’ wordt een ozonhoudende vloeistof verneveld. De nevel slaat neer op het oppervlak. Omdat er veel ozon in water oplost, brengt men zo een hoge ozonconcentratie aan op de plek waar het nodig is. De nevel komt overal en slaat dus niets over. Zelfs in gaten en kieren is het tot op zekere hoogte werkzaam.

Geen reinigingsmiddel

Ozon is zeker geen reinigingsmiddel. Het zet geurstoffen om tot andere stoffen en doodt micro-organismen door de celwand kapot te maken; de resten blijven gewoon op het oppervlak achter. Ander vuil, zoals etensresten, zand, biofilms en ander smut wordt wellicht ontgeurd en ontkleurd, maar niet weggehaald. Als ontgeurings- of ontsmettingsmiddel kan het heel effectief zijn door de reactiviteit bij kamertemperatuur en doordat het overal in kan doordringen.

Ozon moet altijd ter plekke worden gemaakt omdat het uit zichzelf vervalt. De apparatuur daarvoor is algemeen beschikbaar en behoorlijk betaalbaar maar moet door deskundigen worden toegepast. Dit vanwege de veiligheidsrisico’s: deskundig en geoefend gebruik is nodig om de veiligheid van personeel en bezoekers te waarborgen en te zorgen dat materialen niet kapot gaan. Wat ook een rol speelt is dat ozon snel vervalt en onwerkzaam wordt, zeker onder vochtige en warme omstandigheden. Een deskundige zal die omstandigheden herkennen en de nodige maatregelen kunnen nemen. Voordeel van ozon is dat er geen gesleep met chemicaliën nodig is. Meer dan lucht en elektriciteit (en een luchtdroger) is niet nodig om ozon te maken.

Bron: https://www.vsr-schoonmaak.nl/kennisbank/artikelen/leaflet-de-zin-en-onzin-over-ozonreiniging

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Uw faciitaire uitdagingen worden opgelost door een professioneel textielreiniger. U wordt ontzorgd in het reinigen van de kleding, omdat Medo Clean de service aanbiedt uw vervuilde textiel op te halen en op onze locatie te reinigen. Dat spaart u de investering in machines, personeel en specialistische kennis. De schone was wordt op het juiste moment teruggebracht naar het door u gewenste adres. Medo Clean reinigt op een duurzame manier met de modernste reinigingstechnieken, schoonste biologische afbreekbare wasmiddelen en is zelfvoorzienend in haar energieverbruik door middel van zonnepanelen en warmteopslag. Een automatische zeepdoseringsinstallatie voorkomt verspilling en overdosering. Daarnaast gebruikt de dry cleaner geen water waardoor er vermindering is in het watergebruik en de wasprocessen worden geoptimaliseerd. Producten, afval en water worden gerecycled waardoor de milieuwinst wordt behaald. Onze milieu- en kwaliteitscertificaat geeft u de zekerheid dat u te maken heeft met een professionele en duurzame textielreiniger, hierdoor werken we actief mee aan het verlagen van uw ecologische voetafdruk.