Milieu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en streven naar duurzaamheid, vormen belangrijke uitgangspunten in onze bedrijfsvoering.  Netex Milieu- en Kwaliteitscertificaat 

Op basis van strikte regels wordt er milieubewust gewerkt en gereinigd. Ons milieu- en kwaliteits-certificaat geeft u de zekerheid dat u te maken heeft met een professionele en duurzame textielreiniger, die gegarandeerd kwaliteit levert. (kijk voor meer informatie op: www.netex.nl)   

 “Professionele textielreiniging is 2x milieuvriendelijker dan thuiswas!” 

Duurzame energie  Om bij te dragen aan een verlaging  van de CO2-uitstoot en een schoner  milieu, is gekozen voor “GroenGarant”  energieafname. Het “GroenGarant  Certificaat” geeft aan dat de energie  die wordt afgenomen duurzaam is opgewekt door middel van waterkracht en biomassa. Naast duurzame werkmethoden, zijn diverse energie- en milieubesparende maatregelen genomen. Door recycling van water en reinigingsmiddelen wordt ook belangrijke milieuwinst behaald. Onze afvalstroom wordt geminimaliseerd en er wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke reinigingsproducten. Ook het wagenpark is geoptimaliseerd en CO2-neutraal.