ESF-DI subsidie voor Medo Clean

Machines testen
3 mei 2019
Stomerijen bundelen krachten bij Medo Clean.
7 november 2019
In 2019 is het project gestart met als doel om de medewerkers van Medo Clean zich verder te laten ontwikkelen. Hiervoor is financiële steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De Europese Unie wil door middel van het ESF de werkgelegenheid in Europa zowel kwantitatief als kwalitatief bevorderen. Het project draait om de volgende punten: – Verdere professionalisering van medewerkers door ontwikkeling van specialisaties en interesses. Om de verschuiving vanuit de markt en de groei van de organisatie te sturen zijn externe adviseur Erik Camman en Mike Koolwijk ingehuurd om de medewerkers van Medo Clean in dit proces te coachen en begeleiden.